Pokrywanie ciągłe

Umożliwiamy mechanizację i automatyzację procesów technologicznych.

Oferujemy najszerszy w Polsce, kompleksowy zakres usług związany z ciągłym pokrywaniem taśm, ażurów oraz drutów, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii szybkiego wydzielania powłok:

  • srebrnych
  • cynowych z podwarstwą Ni
  • niklowych półbłyszczących, stanowiących najczęściej podwarstwę powłoki Sn

Maksymalna szerokość pokrywanych taśm i ażurów wynosi 55 mm, grubość taśmy - #0,8, maksymalna średnica zewnętrzna taśmy lub ażuru – 700 mm.

W linii można również realizować pokrycia selektywne, poprzez regulację głębokości zanurzenia taśmy lub ażuru.