Srebrzenie techniczne

Srebrzenie dla przemysłu elektronicznego i nie tylko…

Proces srebrzenia technicznego wykonujemy w oparciu o angielską technologię Shipley Ronal, pozwalającą otrzymywać powłoki o:

  • srebrzysto-białej barwie
  • dobrej plastyczności i odporności na korozję
  • doskonałym przewodnictwie ciepła i elektryczności
  • wysokiej twardości i odporności na ścieranie

Cały proces srebrzenia, nie wyłączając przygotowania powierzchni, sterowany jest automatycznie w urządzeniu Vibrobot®.

Vibrobot® jest szwajcarskim urządzeniem do precyzyjnej obróbki galwanicznej elementów drobnych, bazującym na metodzie drgań o określonej częstotliwości.

Zalety:

  • możliwość obróbki bardzo drobnych, skomplikowanych i delikatnych elementów bez obawy o ich uszkodzenie,
    w odróżnieniu od pokrywania w bębnach i kielichach
  • znaczne zmniejszenie zjawiska rozrzutu grubości powłoki galwanicznej na powierzchni detalu – podniesienie walorów jakościowych produktu
  • optymalizacja procesu srebrzenia poprzez ograniczenie ilości detali wadliwych oraz świadome wykorzystanie srebra

Usługę srebrzenia technicznego wykonujemy na detalach z miedzi, stopów miedzi, mosiądzu oraz srebra.

Kąpiele poddawane są systematycznym analizom laboratoryjnym.

Grubość nakładanych powłok weryfikowana jest za pomocą przyrządu pomiarowego z wykorzystaniem metody fluorescencji rentgenowskiej (Fischeroscope X-Ray).