Trawienie metali

Oferujemy usługę trawienia stali oraz metali kolorowych

Trawienie jest metodą oczyszczania powierzchni metali z produktów korozji, poprzez usuwanie ich z podłoża w kąpielach trawiących. W praktyce, trawieniu poddaje się najczęściej wyroby wykonane ze stali (stopów żelaza), stali nierdzewnej oraz mosiądzu, których produkty korozji, zależnie od warunków w jakich powstały, przyjęły postać:

  • zgorzeliny (zendry) – tlenki FeO, Fe3O4, Fe2O3 – produkty utleniania żelaza w wysokich temperaturach w procesie wytwórczym
  • rdzy – tlenki, wodorotlenki i zasadowe sole żelaza – produkty korozji atmosferycznej, powstające na skutek oddziaływania powietrza i wody

Do trawienia stali stosuje się najczęściej kąpiele oparte w kwasie solnym lub siarkowym.

Podczas trawienia produkty korozji usuwane są z powierzchni metalu w różny sposób:

  • ulegają rozpuszczeniu w kwasie (np. produkty korozji atmosferycznej w kwasie solnym)
  • odrywane są od podłoża przez wydzielający się wodór (np. zgorzelina w kwasie siarkowym)