W trosce o wspólne dobro

Środowisko naturalne jest dla nas niezwykle istotnym aspektem. Dlatego nieustannie pracujemy nad optymalizacją stosowanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, przede wszystkim poprzez:

  • świadome zużycie materiałów
  • oszczędność energii
  • eliminację lub ograniczenie wykorzystania surowców toksycznych
  • redukcję ilości oraz stopnia toksyczności generowanych zanieczyszczeń

Stosujemy strategię początku rury, polegającej na ograniczeniu zanieczyszczeń lub zapobieganiu ich powstawania, znaną z procedur Czystej Produkcji, w odróżnieniu od standardowej strategii końca rury – usuwanie zanieczyszczeń i wywołanych przez nie skutków. Ponadto zastosowanie dejonizatora Gütling pozwoliło na włączenie szeregu urządzeń do zamkniętego obiegu wód popłucznych.

Dbamy o właściwą neutralizację ścieków.

Posiadamy wszystkie obowiązujące pozwolenia środowiskowe.

Stosujemy zasady zrównoważonego rozwoju.